Reklamačný poriadok

Záručné podmienky a reklamácie – uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady

Záručná doba a záručný list 
Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru zákazníkom.

Záručná doba je uvedená pri každom tovare v jeho popise. Pokiaľ k danému výrobku existuje záručný list, potom je vystavený v deň predaja tovaru. V prípade, že záručný list neexistuje, slúži ako záručný list daňový doklad.

Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie tovaru (alebo jeho dielov) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku v takom prípade nie je možné považovať za vadu a nie je možné ju ani ako takú reklamovať.

Zákazníkom, ktorí tovar používajú kvôli účelu podnikania alebo obchodu s daným výrobkom, nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom. V tomto prípade záručnú dobu stanovuje konkrétny dovozca tovaru do SR. Záručná doba uvedená na našich stránkach je určená iba pre spotrebiteľov, nie však pre podnikateľov, ktorí tovar kupujú v rámci svojej podnikateľskej činnosti (nákup na IČ).

Reklamácia 
V prípade, že zákazník objavil na zakúpenom tovare v priebehu záručnej doby vadu, ktorá nebola spôsobená jeho nevhodným používaním, ale vadou samotného výrobku, má v záručnej dobe právo na reklamáciu tovaru.

Postup reklamácie 
Pokiaľ chce zákazník reklamovať tovar kúpený v internetovom obchode tirolsport.sk, kontaktujte nás emailom na tirolsportstarehory1@gmail.com alebo na tel. +421 949 490 555, Zodpovedný vedúci 0905 455 265. Do troch dní budete informovaní o spôsobe vybavenia reklamácie.

Je vhodné tovar zasielať v originálnom obale alebo vyhovujúcom prepravnom obale, pretože dodávateľ neručí za prípadné mechanické poškodenie pred prijatím tovaru.

Vybavenie reklamácie 
Dodávateľ či servisné stredisko posúdi oprávnenosť reklamácie vady na tovare a po posúdení vyrozumie zákazníka telefonicky či emailom o spôsobe vybavenia reklamácie. Následne bude zákazník vyzvaný k vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

Lehota na vybavenie reklamácie je podľa zákona č. 634/1992 Zb. tridsať dní.